HOW TO FILL OUT NEGOTIATED SALE INDIVIDUAL FORM ng Pag-ibig Acquired Assets


Ang Negotiated Sale Individual Form ay ginagamit upang magsumite ng aplikasyon para sa pagbili ng isang acquired asset mula sa Pag-IBIG Fund. Narito ang mga hakbang kung paano mag-fill out ng Negotiated Sale Individual Form ng Pag-IBIG:

1. Mag-download ng kopya ng Negotiated Sale Individual Form mula sa website ng Pag-IBIG Fund. Maari rin itong kunin sa anumang tanggapan ng Pag-IBIG Fund.

2. Simulan ang pag-fill out ng form sa Section 1. Ilagay ang impormasyon tungkol sa nag-aaplay tulad ng buong pangalan, telepono, email, at iba pa.

Sa Section 2, ilagay ang impormasyon tungkol sa acquired asset na nais mong bilhin. Ilagay ang address ng property, iyong preferred selling price at ang halaga ng deposit na nais mong ibigay.

3. Sa Section 3, magsumite ng mga kinakailangang dokumento upang patunayan ang iyong kakayahang magbayad ng deposit at mag-avail ng financing. Ilagay ang lahat ng kinakailangang dokumento, tulad ng ID, proof of income, at iba pa.

Basahin at pirmahan ang mga naka-print na kondisyon at kasunduan sa likod ng form.

4. Isulat ang petsa at pirmahan sa mismong form.

5. I-submit ang form at mga kinakailangang dokumento sa tanggapan ng Pag-IBIG Fund. Kailangan mong magbayad ng non-refundable na processing fee sa halagang Php 1,000.00.

Kailangan mong maghintay ng ilang araw upang malaman kung aprubado ang iyong aplikasyon. Kapag na-aprubahan, magbibigay ang Pag-IBIG ng mga susunod na hakbang upang magpatuloy sa pagbili ng acquired asset.


Para mas maintindihan mo ito, mayroong magandang explanation sa video na ito.


Para sa iba pang mga Basic Information sa Acquired Assets ng Pag-Ibig

Mahirap ba mag-Bid sa Acquired Assets ng Pag-Ibig? 

Paano Mag Bid ng Property sa Acquired Assets ng Pag-ibig


Para sa iba pang Listahan ng mga Acquired Assets, pwede mong puntahan din ang foreclosedproperties.info


Date Published: Feb 20, 2023